Psychiatrist in New York, New York (10001)

Psychiatrist in New York, New York

rss icon
KETAMIND
646-580-8859
450 W 24 St Suite1B
New York, NY 10011
0 mi.
Matthew Majeske
212-604-1298
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Christina Annette Treece
212-746-7200
119 W 24th St First Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Paul William Nassar
212-764-9083
500 5th Ave Suite 923
New York, NY 10110
0 mi.
Maria Padro
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Carmody
212-604-8797
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Joel Solomon
212-595-9119
276 5th Ave Rm 1101
New York, NY 10001
0 mi.
Steven J Bluestine
212-947-7111
19 W 34th St Suite Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Justin Richardson
212-647-1667
21 W 12th St Suite A
New York, NY 10011
0 mi.
William David Sobel
212-677-3520
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Lauren Jody Waxman
917-715-5763
101 W 15th St Apt 6mn
New York, NY 10011
0 mi.
Anthony Valentine Raiteri
212-213-2853
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Marta A Brana
646-248-0882
101 W 15th St Apt 5gs
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Matta
800-207-5737
203 W 12th St Rm625
New York, NY 10011
0 mi.
Geeta Devi Ganda
212-604-8520
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Aaron Coleman
212-989-5678
49 W 12th St Apt 2d
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Francis Murray
212-746-7158
119 W 24th St Ground Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Karen S Kasanofsky-Rubenstein
212-606-4006
19 W 34th St Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Derek Tate
646-413-1825
138 W 25th St 6th Floor Rm 25
New York, NY 10001
0 mi.
Mark R Novick
212-477-2045
26 W 9th St
New York, NY 10011
0 mi.
Matthew Joseph Rottnek
917-453-9046
276 5th Ave Rm 307a
New York, NY 10001
0 mi.
Daniel Benjamin Bauman
212-799-4668
286 5th Ave Suite 10m
New York, NY 10001
0 mi.
Monica Kaur Mahajan
216-965-4315
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Anna Chapman
212-243-3818
5 W 19th St Fl 9
New York, NY 10011
0 mi.
Haniel Shen
212-604-8798
144 W 12th St Attn: Department Of Psychiatry
New York, NY 10011
0 mi.
David Adam Cooperman
917-573-2209
276 5th Ave Suite 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Kelly Brogan
646-706-7771
276 5th Ave 507a
New York, NY 10001
0 mi.
Milan Manu Patel
646-872-9085
100 W 26th St Apt 22e
New York, NY 10001
0 mi.
Matthew C Goulet
212-529-8234
348 W 20th St
New York, NY 10011
0 mi.
Christopher Cahenzli
212-564-0041
14 Penn Plz Suite 2116
New York, NY 10122
0 mi.
William Sommer
212-260-0999
9 W 10th St 2nd Fl
New York, NY 10011
0 mi.
Randall Ross
212-352-3354
15 W 12th St Suite 1f
New York, NY 10011
0 mi.
Stewart Lawrence Adelson
212-924-1460
117 W 17th St Ste 2b
New York, NY 10011
0 mi.
Jane Simon
212-725-7850
3 W 29th St 5th Fl
New York, NY 10001
0 mi.
William W Jones
212-706-8976
252 7th Ave Apartment 7o
New York, NY 10001
0 mi.
Deborah Sue Finklestein
646-224-8719
138 W 25th St Suite 606
New York, NY 10001
0 mi.
David Cordon
212-604-1525
203 W 12th St Rm 625
New York, NY 10011
0 mi.
Patricia Meredith Schwartz
212-213-4509
276 5th Ave Rm 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Jorge Edgardo Otero
212-886-5630
305 7th Ave 2nd Floor
New York, NY 10001
0 mi.
Bruce Edward Rubenstein
212-206-9399
406 W 20th St Apt 1
New York, NY 10011
0 mi.
Leonardo Vando
646-373-2753
276 5th Ave Suite 307 A
New York, NY 10001
0 mi.
Scot McAfee
212-604-8795
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Tiffany A Cummins
212-609-7841
1250 Broadway Fl 22
New York, NY 10001
0 mi.
Oscar Ramos
212-604-8142
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Jeremy Michael Winell
917-805-5002
80 8th Ave Suite 1305
New York, NY 10011
0 mi.
Danielle Parisi
212-604-8746
203 W 12th St 4th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Jose Genua
212-604-8803
203 W 12th St Rm 625
New York, NY 10011
0 mi.
Scot Shapiro
212-604-7115
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Jeffrey Scott Corbin
917-606-1688
148 W 24th St Suite 4a
New York, NY 10011
0 mi.
David Woo
917-281-2655
276 5th Ave Suite 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Nina McGowan
212-604-8805
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Daniel Scott Schechter
212-463-0702
1 Milligan Pl Suite 1-F
New York, NY 10011
0 mi.
Vincent S Conigliaro
212-243-5045
115 W 27th St 4th Floor
New York, NY 10001
0 mi.
Kyle Kato
212-319-1511
276 5th Ave 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Kusum Kathpalia
212-273-6519
460 W 34th St 9th Fl
New York, NY 10001
0 mi.
Jeffrey Scott Ditzell
917-612-0483
138 W 25th St Suite Ste 606
New York, NY 10001
0 mi.
Akinola Adebisi
646-678-5412
19 W 34th St Penthouse
New York, NY 10001
0 mi.
Joseph J Petrone
212-675-0161
161 W 16th St Suite 5b
New York, NY 10011
0 mi.
Joshua Algaze
212-929-1274
253 W 21st St
New York, NY 10011
0 mi.
Jeffrey Bouchard-Burns
212-604-7001
170 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Christina M Sekaer
212-807-0793
80 8th Ave
New York, NY 10011
0 mi.
Soyna Owley
212-604-2575
203 W 12th St Room 602
New York, NY 10011
0 mi.
Nina Estelle Cerfolio
212-414-0531
2 5th Ave Suite 5
New York, NY 10011
0 mi.
Edward Rabinowitz
212-929-4497
36 7th Ave #412
New York, NY 10011
0 mi.
Khakasa Wapenyi
212-746-7200
119 W 24th St
New York, NY 10011
0 mi.
Camille Archer
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Ian Simon Goldberg
212-929-9910
127 W 26th St Ste 500
New York, NY 10001
0 mi.
George Lewis Alvarado
212-604-8193
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Jeffrey Kramer
212-633-0290
485 W 22nd St
New York, NY 10011
0 mi.
Hillery Bosworth
212-604-9355
80 5th Ave #1001
New York, NY 10011
0 mi.
Laura Jane Dalheim
646-526-7398
26 W 9th St 9e
New York, NY 10011
0 mi.
Mary Eugenia Theodore
212-255-4364
31 W 12th St Suite 1e
New York, NY 10011
0 mi.
Adam Jonathan Cohen
516-650-2318
16 W 16th St Apt Ste 11nn
New York, NY 10011
0 mi.
Anthony Hugo Conciatori
212-604-8220
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Janine Eisman
212-604-8251
203 W 12th St Fl 4
New York, NY 10011
0 mi.
Abigail Leventer Dahan
212-604-8797
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Michelle Lee Widlitz
212-241-6500
276 5th Ave Suite 1101
New York, NY 10001
0 mi.
Dolores Garcia Moreno
212-255-8903
22 W 12th St Ground Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Arielle D Stanford
212-684-3780
244 5th Ave Ste 9b
New York, NY 10001
0 mi.
Arthur Nelson
212-645-7742
305 W 18th St Apt 1e
New York, NY 10011
0 mi.
Michael S Shen
212-604-2582
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Gregory Clifford Dillon
212-352-8184
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Ladd Spiegel
212-352-0096
80 8th Ave Suite 1101
New York, NY 10011
0 mi.
Zachary David Torry
212-604-2548
203 W 12th St Suite 438
New York, NY 10011
0 mi.
William D Gilson
212-473-0184
20 5th Ave 2c
New York, NY 10011
0 mi.
Bruce Phariss
212-764-5178
56 W 45th St Fl 9
New York, NY 10036
0 mi.
George Konstantine Samios
212-947-4228
19 W 34th St Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Arthur Abright
212-604-8213
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Alan Schwartz
212-727-0923
450 W 24th St Rm 1a
New York, NY 10011
0 mi.
David Mark Battista
212-414-0499
360 W 22nd St Suite 17a
New York, NY 10011
0 mi.
Margaret Goni
212-818-1687
96 5th Ave Suite 1k
New York, NY 10011
0 mi.
Melvyn Schoenfeld
212-243-5512
60 W 13th St
New York, NY 10011
0 mi.
Andrew H Gotzis
212-627-1623
250 W 19th St Apt 1c
New York, NY 10011
0 mi.
Mikhail Vladimir Nickita
212-730-7777
1430 Broadway Suite 1608
New York, NY 10018
0 mi.
Henry Cheng
212-604-8200
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Gregory Charles Bunt
212-354-6000
54 W 40th St
New York, NY 10018
0 mi.
Kishor Malavade
212-537-9321
80 5th Ave Suite 1001
New York, NY 10011
0 mi.
Sarah Williams
212-206-1805
96 5th Ave Suite 1l
New York, NY 10011
0 mi.
Marjorie Jane Raskin
212-254-7428
38 W 9th St Apt 10
New York, NY 10011
0 mi.
Eric David Teitel
212-674-6446
247 W 30th St Suite 10r
New York, NY 10001
0 mi.
Omayra Ortiz
212-604-2255
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Mitchell Newmark
212-337-0788
96 5th Ave 1c
New York, NY 10011
0 mi.
Felix Lorenzo Ellis
646-696-0882
19 W 34th St Penthouse Floor Ste 1405
New York, NY 10001
0 mi.
Beverly Pazur
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Tanya Lewis
212-604-2580
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Kelli Jane Kerr Harding
646-266-2116
138 W 25th St Suite 608
New York, NY 10001
0 mi.
Elizabeth V Getter
212-677-0075
130 5th Ave Suite 900
New York, NY 10011
0 mi.
Christopher George Bulgarelli
212-807-1054
455 W 23rd St 1bb
New York, NY 10011
0 mi.
Aneil M Shirke
212-505-5983
26 W 9th St Apt 8e
New York, NY 10011
0 mi.
David Neal Reynolds
212-604-2951
144 W 12th St Reiss 185
New York, NY 10011
0 mi.
Philip Anthony Gianelli
212-736-5900
311 W 35th St West Midtown Medical Group
New York, NY 10001
0 mi.
Jack Drescher
212-645-2232
440 W 24th St Suite 1a
New York, NY 10011
0 mi.
Juan Carlos Zuberbuhler
212-604-2734
203 W 12th St Suite 444
New York, NY 10011
0 mi.
Craig M McCarthy
917-608-4506
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Brittany Nguyen Dudas
203-887-9947
245 E 35th St #9f
New York, NY 10016
1.4 mi.
Vilma Gabbay
212-263-6567
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Alfredo Fiad
212-779-4672
16 E 41st St Suite 4 A
New York, NY 10017
1.4 mi.
Steven Ciric
212-562-8669
462 1st Ave 19w23
New York, NY 10016
1.4 mi.
Melanie Sisti
212-562-4747
462 1st Ave Ste Nb20n11
New York, NY 10016
1.4 mi.
Max Josef Hilz
212-263-6347
462 1st Ave Nb 7w11
New York, NY 10016
1.4 mi.
Glenn S Hirsch
212-263-8704
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Pinar Yilmaz Ziyalan
212-592-9945
841 Broadway Ste 302
New York, NY 10003
1.4 mi.
Neelima Pania
212-562-4678
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Samantha Andrien Stewart
212-562-2526
First Ave & 27th St Bellevue Consult-Liason Psychiatry 17th Floor
New York, NY 10016
1.4 mi.
Hyram David Stephens
212-242-4140
27 Barrow St 3rd Floor
New York, NY 10014
1.4 mi.
Ralph Aquila
212-586-4773
350a W 49th St
New York, NY 10019
1.4 mi.
Mannuccio Mannucci
212-954-9459
247 3rd Ave
New York, NY 10010
1.4 mi.
Bruce Frederick Beeferman
212-689-4376
155 E 29th St Suite 30 J
New York, NY 10016
1.4 mi.
Tamara Anne Lazenby
212-998-4781
726 Broadway Suite 471
New York, NY 10003
1.4 mi.
Robert Charles Delgado
212-686-7500
423 E 23rd St
New York, NY 10010
1.4 mi.
Ian David Buckingham
212-986-0997
244 Madison Ave 4a
New York, NY 10016
1.4 mi.
Rose Yu Chin
212-995-6040
227 E 19th St Dept Of Psychiatry Cabrini Medical Ctr Ste D
New York, NY 10003
1.4 mi.
Jada Marie Turco
212-562-4089
550 1st Ave Bzon11
New York, NY 10016
1.4 mi.
Iris S Ascher
212-505-0523
25 E 10th St #2f
New York, NY 10003
1.4 mi.
Luis Angel Garza
212-252-0133
151 E 31st St Suite 11b
New York, NY 10016
1.4 mi.
Margarita Holsten
212-677-3659
200 Park Ave S Suite 916
New York, NY 10003
1.4 mi.
Zoran Svorcan
212-562-2300
462 1st Ave Ste A-560
New York, NY 10016
1.4 mi.
Fredrick A Eiseman
212-475-0268
1 5th Ave #4h
New York, NY 10003
1.4 mi.
Gary Robert Collins
212-539-6638
280 Madison Ave Suite 1110
New York, NY 10016
1.4 mi.
Munira E Olia
212-263-6622
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jamey B Levy
212-686-7500
423 E 23rd St Va Ny Harbor Healthcare System
New York, NY 10010
1.4 mi.
Carlos R Ortiz
212-689-7232
347 5th Ave Suite 700
New York, NY 10016
1.4 mi.
Laura Jane Bernay
212-995-7446
227 E 19th St Dept Of Psychiatry
New York, NY 10003
1.4 mi.
Avivit Fuchs
212-420-4230
462 1st Ave / Bellevue Hospital Ctr Psychiatry Opd / Cd -242
New York, NY 10016
1.4 mi.
Norman Sussman
212-588-9722
150 E 58th St 27th Floor
New York, NY 10155
1.4 mi.
David Ginsberg
212-263-7419
550 1st Ave Hcc 7d
New York, NY 10016
1.4 mi.
Patrick Ying
212-263-7419
403 E 34th St Fourth Floor
New York, NY 10016
1.4 mi.
Sudhir Gadh
212-263-6219
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Anna Maloratsky
917-312-4661
88 E 3rd St Apt Ste 4
New York, NY 10003
1.4 mi.
Carolyn Joo Hyun Yoo
917-734-7948
325 5th Ave Apt 38e
New York, NY 10016
1.4 mi.
Megan C Poe
917-309-5014
462 1st Ave Bellevue Hospital
New York, NY 10016
1.4 mi.
Peter Aldin
212-755-0555
225 E 47th St Suite 1c
New York, NY 10017
1.4 mi.
Pradeep Atluri
646-339-6204
104 E 40th St Suite 802
New York, NY 10016
1.4 mi.
Abigail Langan
212-263-6567
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Piali Mukherjee Das
212-481-4471
400 E 30th St
New York, NY 10016
1.4 mi.
Meredith Bea Nash
212-562-8984
462 1st Ave Floor 18w
New York, NY 10016
1.4 mi.
Alan Manevitz
212-751-5072
60 Sutton Pl S Ste 1cn
New York, NY 10022
1.4 mi.
Albert Sabatini
212-679-9795
36 E 36th St Ph A Pha
New York, NY 10016
1.4 mi.
Eduardo David Leonardo
917-751-5542
119 W 57th St Suite 620
New York, NY 10019
1.4 mi.
Edmund Vytenis Cyvas
718-875-3155
18 E 16th St Suite 503
New York, NY 10003
1.4 mi.
Yeshwant RamcHandra Chitalkar
212-620-0340
200 Varick St 9th Floor
New York, NY 10014
1.4 mi.
Judith Esther Belsky
212-689-8723
300 E 33rd St Apt 14l
New York, NY 10016
1.4 mi.
Syed Hosain
212-686-8791
470 2nd Ave Suite 18 B
New York, NY 10016
1.4 mi.
Mikyum Kim
212-683-2165
4 Park Ave #20g
New York, NY 10016
1.4 mi.
Morton Simon Eisenberg
212-758-6885
20 Beekman Pl
New York, NY 10022
1.4 mi.
Gianni L Faedda
212-644-3111
245 E 50th St Suite 2a
New York, NY 10022
1.4 mi.
Marianne Terese Guschwan
212-448-9450
155 E 31st St Suite Ste 25-L
New York, NY 10016
1.4 mi.
Elizabeth Anne Horwitz
212-689-7580
201 E 28th St #1c
New York, NY 10016
1.4 mi.
Federico Zuniga
212-562-4141
462 1st Ave New York University Medical Center- Bellevue Hospital
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jeffery Lucey
212-995-7432
227 E 19th St Cabrini Medical Ctr
New York, NY 10003
1.4 mi.
Leslie R Schweitzer-Miller
212-807-6768
9 Barrow St 4n
New York, NY 10014
1.4 mi.
Susan Jaffe
212-838-3880
220 E 54th St Suite 1-C
New York, NY 10022
1.4 mi.
Ilyse Rosenberg
212-420-2390
353 E 17th St Apt 21c
New York, NY 10003
1.4 mi.
Andrea M Hessel
212-684-6514
145 E 27th St Apt 1g
New York, NY 10016
1.4 mi.
Ada Nicolescu
212-486-9787
120 E 56th St 1040
New York, NY 10022
1.4 mi.
Oana Guran
212-636-1142
425 W 59th St Suite 7c
New York, NY 10019
1.4 mi.
Alcibiades J Rodriguez
212-871-0227
724 2nd Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Paula Vanessa De La Cruz
212-473-1140
333 Bowery Project Renewal Kenton Hall
New York, NY 10003
1.4 mi.
Paolo Bautista Travers
917-667-5451
201 E 28th St Ste 6r
New York, NY 10016
1.4 mi.
Henry Chung
212-443-1033
New York University Student Health 726 Broadway Rm 474e
New York, NY 10003
1.4 mi.
Sharon S Packer
212-777-1875
105 E 15th St Suite 6
New York, NY 10003
1.4 mi.
Cora Johnson
212-562-8152
550 1st Ave Nbv20 N11 Dept Of Psychiatry
New York, NY 10016
1.4 mi.
Kevin Lam
212-263-4346
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Adriana Elizabeth Shuster
917-596-3144
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Andrew C Chen
212-974-0513
49 W 24th St Ste 1003
New York, NY 10010
1.4 mi.
Peter Josef Goertz
212-562-4928
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Aala M Lans
212-759-5041
155 E 55th St 6b
New York, NY 10022
1.4 mi.
Stephen Glassberg
212-541-5771
1776 Broadway Suite 1704
New York, NY 10019
1.4 mi.
Cristina Drafta
212-598-6185
301 E 17th St
New York, NY 10003
1.4 mi.
Dragos M Serseni
201-420-4614
Beth Israel Medical Ctr 1st Ave At 17th St
New York, NY 10003
1.4 mi.
Michael Peter Milham
212-263-2748
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Heather Maureen Lewerenz
212-562-4678
462 1st Ave Bellevue Hospital Cpep
New York, NY 10016
1.4 mi.
Brent Ira Chabus
212-477-5698
155 E 29th St Suite 26j
New York, NY 10016
1.4 mi.
Gregory Tau
212-263-6567
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Melissa Kaye
718-410-2398
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Benjamin Feldshuh
212-689-4320
150 E 37th St Apt Lbb
New York, NY 10016
1.4 mi.
Francisco Xavier Castellanos
212-263-3697
215 Lexington Ave Room 1417
New York, NY 10016
1.4 mi.
Stephan Jeremy Quentzel
212-844-8602
10 Union Square E Ste 2b Beth Israel Hospital - Phillips Ambulatory Care Ctr
New York, NY 10003
1.4 mi.
Mauricio Murillo
212-731-6077
160 E 34th St
New York, NY 10016
1.4 mi.
Fadi Haddad
212-562-6269
Bellevue Hospital - Cpep 462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.

Psychiatrist / Psychiatrist


Psychiatrists specialize in the prevention, diagnosis and treatment of mental and emotional disorders, including depression, anxiety disorders, substance abuse, developmental disabilities and sexual dysfunctions. Treatment includes psychotherapy, psychoanalysis, laboratory diagnostic tests, medications and intervention with individuals and families who are coping with stress, crisis, and other emotional problems. Sub-specializations exist in child psychiatry, adolescent psychiatry, and geriatric psychiatry.

Relocating to New York, New York? These sites can help.

TOP CITIES TO FIND A DOCTOR ON APPOINTMENT