Psychiatrist in New York, New York (10001)

Psychiatrist in New York, New York

rss icon
KETAMIND
646-580-8859
450 W 24 St Suite1B
New York, NY 10011
0 mi.
Arthur Nelson
212-645-7742
305 W 18th St Apt 1e
New York, NY 10011
0 mi.
Deborah Sue Finklestein
646-224-8719
138 W 25th St Suite 606
New York, NY 10001
0 mi.
David Mark Battista
212-414-0499
360 W 22nd St Suite 17a
New York, NY 10011
0 mi.
Andrew H Gotzis
212-627-1623
250 W 19th St Apt 1c
New York, NY 10011
0 mi.
Jack Drescher
212-645-2232
440 W 24th St Suite 1a
New York, NY 10011
0 mi.
Kusum Kathpalia
212-273-6519
460 W 34th St 9th Fl
New York, NY 10001
0 mi.
Haniel Shen
212-604-8798
144 W 12th St Attn: Department Of Psychiatry
New York, NY 10011
0 mi.
Nina McGowan
212-604-8805
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Monica Kaur Mahajan
216-965-4315
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
David Adam Cooperman
917-573-2209
276 5th Ave Suite 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Jane Simon
212-725-7850
3 W 29th St 5th Fl
New York, NY 10001
0 mi.
Camille Archer
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Joshua Algaze
212-929-1274
253 W 21st St
New York, NY 10011
0 mi.
Edward Rabinowitz
212-929-4497
36 7th Ave #412
New York, NY 10011
0 mi.
Patricia Meredith Schwartz
212-213-4509
276 5th Ave Rm 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Arielle D Stanford
212-684-3780
244 5th Ave Ste 9b
New York, NY 10001
0 mi.
Ladd Spiegel
212-352-0096
80 8th Ave Suite 1101
New York, NY 10011
0 mi.
Laura Jane Dalheim
646-526-7398
26 W 9th St 9e
New York, NY 10011
0 mi.
Soyna Owley
212-604-2575
203 W 12th St Room 602
New York, NY 10011
0 mi.
Khakasa Wapenyi
212-746-7200
119 W 24th St
New York, NY 10011
0 mi.
Eric David Teitel
212-674-6446
247 W 30th St Suite 10r
New York, NY 10001
0 mi.
David Cordon
212-604-1525
203 W 12th St Rm 625
New York, NY 10011
0 mi.
Arthur Abright
212-604-8213
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Lauren Jody Waxman
917-715-5763
101 W 15th St Apt 6mn
New York, NY 10011
0 mi.
Derek Tate
646-413-1825
138 W 25th St 6th Floor Rm 25
New York, NY 10001
0 mi.
Ian Simon Goldberg
212-929-9910
127 W 26th St Ste 500
New York, NY 10001
0 mi.
Kyle Kato
212-319-1511
276 5th Ave 307b
New York, NY 10001
0 mi.
William W Jones
212-706-8976
252 7th Ave Apartment 7o
New York, NY 10001
0 mi.
Tiffany A Cummins
212-609-7841
1250 Broadway Fl 22
New York, NY 10001
0 mi.
Kelli Jane Kerr Harding
646-266-2116
138 W 25th St Suite 608
New York, NY 10001
0 mi.
Matthew C Goulet
212-529-8234
348 W 20th St
New York, NY 10011
0 mi.
Matthew Majeske
212-604-1298
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Dolores Garcia Moreno
212-255-8903
22 W 12th St Ground Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Anna Chapman
212-243-3818
5 W 19th St Fl 9
New York, NY 10011
0 mi.
George Lewis Alvarado
212-604-8193
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
David Woo
917-281-2655
276 5th Ave Suite 307b
New York, NY 10001
0 mi.
Matthew Joseph Rottnek
917-453-9046
276 5th Ave Rm 307a
New York, NY 10001
0 mi.
William David Sobel
212-677-3520
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Jeffrey Scott Ditzell
917-612-0483
138 W 25th St Suite Ste 606
New York, NY 10001
0 mi.
William Sommer
212-260-0999
9 W 10th St 2nd Fl
New York, NY 10011
0 mi.
Bruce Phariss
212-764-5178
56 W 45th St Fl 9
New York, NY 10036
0 mi.
Aneil M Shirke
212-505-5983
26 W 9th St Apt 8e
New York, NY 10011
0 mi.
Akinola Adebisi
646-678-5412
19 W 34th St Penthouse
New York, NY 10001
0 mi.
Jeffrey Scott Corbin
917-606-1688
148 W 24th St Suite 4a
New York, NY 10011
0 mi.
Hillery Bosworth
212-604-9355
80 5th Ave #1001
New York, NY 10011
0 mi.
Philip Anthony Gianelli
212-736-5900
311 W 35th St West Midtown Medical Group
New York, NY 10001
0 mi.
Elizabeth V Getter
212-677-0075
130 5th Ave Suite 900
New York, NY 10011
0 mi.
Maria Padro
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
William D Gilson
212-473-0184
20 5th Ave 2c
New York, NY 10011
0 mi.
Alan Schwartz
212-727-0923
450 W 24th St Rm 1a
New York, NY 10011
0 mi.
David Neal Reynolds
212-604-2951
144 W 12th St Reiss 185
New York, NY 10011
0 mi.
Marjorie Jane Raskin
212-254-7428
38 W 9th St Apt 10
New York, NY 10011
0 mi.
Geeta Devi Ganda
212-604-8520
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Craig M McCarthy
917-608-4506
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Stewart Lawrence Adelson
212-924-1460
117 W 17th St Ste 2b
New York, NY 10011
0 mi.
Abigail Leventer Dahan
212-604-8797
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Karen S Kasanofsky-Rubenstein
212-606-4006
19 W 34th St Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Jeffrey Kramer
212-633-0290
485 W 22nd St
New York, NY 10011
0 mi.
Michael S Shen
212-604-2582
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Henry Cheng
212-604-8200
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Danielle Parisi
212-604-8746
203 W 12th St 4th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Francis Murray
212-746-7158
119 W 24th St Ground Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Mitchell Newmark
212-337-0788
96 5th Ave 1c
New York, NY 10011
0 mi.
Jeffrey Bouchard-Burns
212-604-7001
170 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Mikhail Vladimir Nickita
212-730-7777
1430 Broadway Suite 1608
New York, NY 10018
0 mi.
Daniel Benjamin Bauman
212-799-4668
286 5th Ave Suite 10m
New York, NY 10001
0 mi.
Christina M Sekaer
212-807-0793
80 8th Ave
New York, NY 10011
0 mi.
George Konstantine Samios
212-947-4228
19 W 34th St Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Juan Carlos Zuberbuhler
212-604-2734
203 W 12th St Suite 444
New York, NY 10011
0 mi.
Adam Jonathan Cohen
516-650-2318
16 W 16th St Apt Ste 11nn
New York, NY 10011
0 mi.
Milan Manu Patel
646-872-9085
100 W 26th St Apt 22e
New York, NY 10001
0 mi.
Justin Richardson
212-647-1667
21 W 12th St Suite A
New York, NY 10011
0 mi.
Anthony Valentine Raiteri
212-213-2853
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Paul William Nassar
212-764-9083
500 5th Ave Suite 923
New York, NY 10110
0 mi.
Christopher George Bulgarelli
212-807-1054
455 W 23rd St 1bb
New York, NY 10011
0 mi.
Scot McAfee
212-604-8795
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Sarah Williams
212-206-1805
96 5th Ave Suite 1l
New York, NY 10011
0 mi.
Omayra Ortiz
212-604-2255
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Steven J Bluestine
212-947-7111
19 W 34th St Suite Ph
New York, NY 10001
0 mi.
Michelle Lee Widlitz
212-241-6500
276 5th Ave Suite 1101
New York, NY 10001
0 mi.
Joel Solomon
212-595-9119
276 5th Ave Rm 1101
New York, NY 10001
0 mi.
Scot Shapiro
212-604-7115
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Kelly Brogan
646-706-7771
276 5th Ave 507a
New York, NY 10001
0 mi.
Aaron Coleman
212-989-5678
49 W 12th St Apt 2d
New York, NY 10011
0 mi.
Jorge Edgardo Otero
212-886-5630
305 7th Ave 2nd Floor
New York, NY 10001
0 mi.
Jeremy Michael Winell
917-805-5002
80 8th Ave Suite 1305
New York, NY 10011
0 mi.
Nina Estelle Cerfolio
212-414-0531
2 5th Ave Suite 5
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Carmody
212-604-8797
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Kishor Malavade
212-537-9321
80 5th Ave Suite 1001
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph Matta
800-207-5737
203 W 12th St Rm625
New York, NY 10011
0 mi.
Randall Ross
212-352-3354
15 W 12th St Suite 1f
New York, NY 10011
0 mi.
Tanya Lewis
212-604-2580
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Marta A Brana
646-248-0882
101 W 15th St Apt 5gs
New York, NY 10011
0 mi.
Margaret Goni
212-818-1687
96 5th Ave Suite 1k
New York, NY 10011
0 mi.
Joseph J Petrone
212-675-0161
161 W 16th St Suite 5b
New York, NY 10011
0 mi.
Gregory Clifford Dillon
212-352-8184
5 W 19th St 9th Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Zachary David Torry
212-604-2548
203 W 12th St Suite 438
New York, NY 10011
0 mi.
Janine Eisman
212-604-8251
203 W 12th St Fl 4
New York, NY 10011
0 mi.
Beverly Pazur
212-604-8803
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Vincent S Conigliaro
212-243-5045
115 W 27th St 4th Floor
New York, NY 10001
0 mi.
Bruce Edward Rubenstein
212-206-9399
406 W 20th St Apt 1
New York, NY 10011
0 mi.
Oscar Ramos
212-604-8142
203 W 12th St Room 625
New York, NY 10011
0 mi.
Gregory Charles Bunt
212-354-6000
54 W 40th St
New York, NY 10018
0 mi.
Mark R Novick
212-477-2045
26 W 9th St
New York, NY 10011
0 mi.
Felix Lorenzo Ellis
646-696-0882
19 W 34th St Penthouse Floor Ste 1405
New York, NY 10001
0 mi.
Christopher Cahenzli
212-564-0041
14 Penn Plz Suite 2116
New York, NY 10122
0 mi.
Leonardo Vando
646-373-2753
276 5th Ave Suite 307 A
New York, NY 10001
0 mi.
Christina Annette Treece
212-746-7200
119 W 24th St First Floor
New York, NY 10011
0 mi.
Mary Eugenia Theodore
212-255-4364
31 W 12th St Suite 1e
New York, NY 10011
0 mi.
Jose Genua
212-604-8803
203 W 12th St Rm 625
New York, NY 10011
0 mi.
Anthony Hugo Conciatori
212-604-8220
144 W 12th St
New York, NY 10011
0 mi.
Daniel Scott Schechter
212-463-0702
1 Milligan Pl Suite 1-F
New York, NY 10011
0 mi.
Melvyn Schoenfeld
212-243-5512
60 W 13th St
New York, NY 10011
0 mi.
William E Hapworth
212-956-2000
37 W 57th St Ste 1104
New York, NY 10019
1.4 mi.
Zoran Svorcan
212-562-2300
462 1st Ave Ste A-560
New York, NY 10016
1.4 mi.
Harold Koplewicz
212-263-6622
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jay B Rohrlich
212-448-9604
133 E 58th St #703
New York, NY 10022
1.4 mi.
Richard Nathanson
646-722-8134
817 Broadway Fl 10
New York, NY 10003
1.4 mi.
Oana Guran
212-636-1142
425 W 59th St Suite 7c
New York, NY 10019
1.4 mi.
Marianne Terese Guschwan
212-448-9450
155 E 31st St Suite Ste 25-L
New York, NY 10016
1.4 mi.
Philip Barrie Luloff
212-757-6650
240 Central Park S Suite 40
New York, NY 10019
1.4 mi.
Michael Zev Sobel
212-252-9799
16 Park Ave Suite 1b
New York, NY 10016
1.4 mi.
Kenneth Alper
212-263-8854
403 E 34th St 4th Floor Epc
New York, NY 10016
1.4 mi.
Andrew Kristian Martin
212-682-5059
155 E 38th St Suite 2a
New York, NY 10016
1.4 mi.
Elizabeth Boughton Ford
212-562-8971
462 1st Ave Bellevue Hospital Ctr
New York, NY 10016
1.4 mi.
Hyram David Stephens
212-242-4140
27 Barrow St 3rd Floor
New York, NY 10014
1.4 mi.
Jenny Rebecca Weis
347-229-6991
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jamey B Levy
212-686-7500
423 E 23rd St Va Ny Harbor Healthcare System
New York, NY 10010
1.4 mi.
Paolo Bautista Travers
917-667-5451
201 E 28th St Ste 6r
New York, NY 10016
1.4 mi.
Milton Viederman
212-308-2179
60 Sutton Pl S Suite 1cn
New York, NY 10022
1.4 mi.
Anand Pandya
212-213-6191
215 E 24th St
New York, NY 10010
1.4 mi.
Kenneth Lee Caccavale
212-243-9085
39 Jane St Suite Ste 1e
New York, NY 10014
1.4 mi.
Christine L Lay
212-523-5869
1000 10th Ave Suite 1c10
New York, NY 10019
1.4 mi.
Howard Silbert
212-529-3807
201 E 21 St #1a
New York, NY 10010
1.4 mi.
Ellen Lynne Hollander
212-794-1813
30 Central Park S Suite 8b
New York, NY 10019
1.4 mi.
Paula Vanessa De La Cruz
212-473-1140
333 Bowery Project Renewal Kenton Hall
New York, NY 10003
1.4 mi.
Michael Dulchin
212-263-7419
550 1st Ave Hcc 7d
New York, NY 10016
1.4 mi.
Philip Felix Saltiel
212-223-2920
150 E 58th St 25 Floor
New York, NY 10155
1.4 mi.
Alcibiades J Rodriguez
212-871-0227
724 2nd Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Perry Branson
212-529-3204
201 E 21st St Apt 1a
New York, NY 10010
1.4 mi.
Charlotte Murphy
212-679-4283
161 Madison Ave Suite 10 Nw
New York, NY 10016
1.4 mi.
Christopher Casey Holden
212-844-1543
1st Ave & 16th St Beth Israel Medical Center- Department Of Psychiatry
New York, NY 10003
1.4 mi.
Mauricio Murillo
212-731-6077
160 E 34th St
New York, NY 10016
1.4 mi.
Melanie Erna Schwarz
212-477-0158
156 5th Ave Suite 832
New York, NY 10010
1.4 mi.
Gopakumar P Panikkar
212-252-9701
300 E 33rd St
New York, NY 10016
1.4 mi.
Pradeep Atluri
646-339-6204
104 E 40th St Suite 802
New York, NY 10016
1.4 mi.
Kent Louis Robertshaw
212-496-0013
106 Central Park S Suite 18g
New York, NY 10019
1.4 mi.
Elizabeth Kay Spencer
212-684-3810
121 E 31st St Suite 1b
New York, NY 10016
1.4 mi.
Paul Jacoby Rosenfield
212-956-6027
119 W 57th St
New York, NY 10019
1.4 mi.
Gregory R Alsip
212-223-1980
150 E 58th St 25th Floor
New York, NY 10155
1.4 mi.
Marion C Eakin
212-686-7500
423 E 23rd St Mental Health 11-M
New York, NY 10010
1.4 mi.
Jeffery Lucey
212-995-7432
227 E 19th St Cabrini Medical Ctr
New York, NY 10003
1.4 mi.
Grace Hennessy
212-686-7500
423 E 23rd St 11m
New York, NY 10010
1.4 mi.
Stephen A Malach
212-935-3255
18 E 48th St Suite 1202
New York, NY 10017
1.4 mi.
Kevin Lam
212-263-4346
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jennifer Meredith Schimmel
646-942-8881
29 5th Ave Suite 1a
New York, NY 10003
1.4 mi.
Pamela Weinberg
347-675-6007
156 5th Ave Suite 916
New York, NY 10010
1.4 mi.
Annie Boland
212-633-0600
80 University Pl Suite Ste A
New York, NY 10003
1.4 mi.
Sean Rondon Chappin
212-562-3459
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Maha Ahmad
646-215-6406
423 W 55th St 4th Floor
New York, NY 10019
1.4 mi.
Alla Barsky
212-725-0192
200 E 33rd St Apt 31j
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jeanmarie Anderer
212-686-4483
139 E 35th St #1h
New York, NY 10016
1.4 mi.
Jan Roda
212-752-8919
150 E 58th St 27th Fl
New York, NY 10155
1.4 mi.
Mayor Beytelman
718-377-2000
201 E 19th St Apt 9l
New York, NY 10003
1.4 mi.
Steven Ciric
212-562-8669
462 1st Ave 19w23
New York, NY 10016
1.4 mi.
Helena Bjerring Hansen
212-263-6238
550 1st Ave Ste 20n Nyu Medical Ctr Psychiatry Residency
New York, NY 10016
1.4 mi.
Atara Stahl
212-263-6567
577 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Anne Wanjiru Ruminjo
212-420-4370
353 E 17th St Apt 10h
New York, NY 10003
1.4 mi.
Andrya Mittsu Crossman
646-808-7536
104 E 40th St Suite 802
New York, NY 10016
1.4 mi.
Bradley Lewis
212-989-2990
915 Broadway 7th Floor
New York, NY 10010
1.4 mi.
Guy Fredrick Glass
212-982-6209
145 E 15th St Suite 1f
New York, NY 10003
1.4 mi.
Joseph Holmgren
917-338-6484
338 E 30th St Suite 2re
New York, NY 10016
1.4 mi.
Antonio Abad
212-673-2358
462 1st Ave Room 20n23
New York, NY 10016
1.4 mi.
Lenard A Adler
212-263-3580
530 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
Suzanne Marianne Garfinkle
917-209-3830
80 University Pl C/O Zeavin
New York, NY 10003
1.4 mi.
Kimberly Busi
212-253-2605
99 University Pl Suite 401
New York, NY 10003
1.4 mi.
Marjorie Levinson
917-880-9303
601 W 57th St Apt 11r
New York, NY 10019
1.4 mi.
Doonam Kim
212-562-7383
462 1st Ave Bellevue Hospital - Rm 19w19
New York, NY 10016
1.4 mi.
Benjamin B Cheney
212-712-8889
211 E 43rd St Suite 2301 23rd Floor
New York, NY 10017
1.4 mi.
Gerald M Blum
212-924-1800
156 5th Ave 534
New York, NY 10010
1.4 mi.
Boris Mekinulov
212-420-4614
317 E 17th St Beth Israel Medical Ctr - 9 Fierman
New York, NY 10003
1.4 mi.
Sheree Alise Krigsman
212-562-3498
First Ave & 27th St Nb 21s28
New York, NY 10016
1.4 mi.
Seth David Fielding
212-956-9670
240 Central Park S Ste 2p
New York, NY 10019
1.4 mi.
Roger John Brunswick
212-355-4225
30 E 60th St Suite 1002
New York, NY 10022
1.4 mi.
Heather C Kaufman
212-562-2780
462 1st Ave Cd-242
New York, NY 10016
1.4 mi.
Keith J Degi
212-459-8126
415 W 51st St
New York, NY 10019
1.4 mi.
Melissa Nishawala
212-263-7419
550 1st Ave Hcc 7d
New York, NY 10016
1.4 mi.
Arnaldo Gonzalez-Aviles
212-686-7500
423 E 23rd St Va Ny Harbor Health Care System
New York, NY 10010
1.4 mi.
Marie Weinberger
212-686-7500
423 E 23rd St
New York, NY 10010
1.4 mi.
Rahil Jummani
212-263-2824
550 1st Ave Hcc 7d
New York, NY 10016
1.4 mi.
Lynn Eleano Delisi
212-263-3406
650 1st Ave Fl 5 Room 543
New York, NY 10016
1.4 mi.
Alexander Sasha Bardey
212-223-1983
150 E 58th St 25th Floor
New York, NY 10155
1.4 mi.
Charles Parker Stowell
212-683-9588
51 E 25th St 5th Floor
New York, NY 10010
1.4 mi.
Mirjam Mathe
212-686-8561
330 E 33st 19p
New York, NY 10016
1.4 mi.
Pauline Frances McHugh
212-777-8103
80 E 11th St #401
New York, NY 10003
1.4 mi.
Robert H Nadrich
212-562-2300
462 1st Ave
New York, NY 10016
1.4 mi.
James Howard Schluger
212-533-6566
60 Gramercy Park N Apt 1l
New York, NY 10010
1.4 mi.
Andrew C Chen
212-974-0513
49 W 24th St Ste 1003
New York, NY 10010
1.4 mi.
Syed Hosain
212-686-8791
470 2nd Ave Suite 18 B
New York, NY 10016
1.4 mi.

Psychiatrist / Psychiatrist


Psychiatrists specialize in the prevention, diagnosis and treatment of mental and emotional disorders, including depression, anxiety disorders, substance abuse, developmental disabilities and sexual dysfunctions. Treatment includes psychotherapy, psychoanalysis, laboratory diagnostic tests, medications and intervention with individuals and families who are coping with stress, crisis, and other emotional problems. Sub-specializations exist in child psychiatry, adolescent psychiatry, and geriatric psychiatry.

Relocating to New York, New York? These sites can help.

TOP CITIES TO FIND A DOCTOR ON APPOINTMENT